Čekejte prosím...
Zboží bylo vloženo do košíku
pokračovat v nákupu do košíku

Vrácení zboží

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Tato možnost platí samozřejmě i na výrobky, které jste si objednali přes náš eshop a vyzvedli na prodejně.

Tato lhůta a tato možnost se nevztahuje na výrobky zakoupené přímo na prodejně bez předchozí internetové objednávky a stejně tak i na objednávky zakoupené na IČ, tedy v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Jak postupovat při vrácení

Zboží můžete vrátit buď na prodejně, kde jste si ho vyzvedl, případně odeslat k nám zpět poštou nebo libovolnou kurýrní službou-PPL, DPD, GLS… V takovém případě postupujte následovně:

 • Vyplňte a vytiskněte si formulář Odstoupení od smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře/prodejním dokladu.
 • Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
 • Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
 • Zboží ze sekce karavanové příslušenství, chemická WC a přívěsová technika pošlete na naše reklamační oddělení:

KOBRAS - Caravanning & Camping s.r.o.

Průmyslová 1008

Benátky nad Jizerou

294 71

 

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

 

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

 

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

 

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

 

Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

 

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Jedná se v podstatě o odzkoušení v rozsahu adekvátním jako by jste provedli při nákupu přímo v prodejně. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Zakoupíte-li si například monitor nebo televizi, je v pořádku zprovoznění, odzkoušení obrazu, kvality přehrávání, jednoduchosti obsluhy a plynulosti rozhraní. U sekačky je obvyklé sestavení, nalití provozních kapalin a nastartování. Posekání části zahrady je již ale opotřebením stroje. U sporttesteru je obvyklé zapnutí, odzkoušení funkcí. Nikoliv ale provozování sporttesteru přímo při sportovních aktivitách, kdy dojde u výrobku ke kontaktu s Vaším potem apod.

Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ochranné fólie displejů a lesklých částí těl zboží a samolepky výrobce.

 

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

 

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Kobras spol. s r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

Co když se zboží při používání poškodilo?

 

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

 

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

 

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte hodinky bez nabíjecího kabelu, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.Jak se počítá lhůta 14 dnů?

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

 

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi společně se zbožím.

 

Kdy mi vrátíte peníze?

 

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?*

 

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisůVýjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.